Списък на файловете в пакета libmoox-locale-passthrough-perl в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libmoox-locale-passthrough-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmoox-locale-passthrough-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libmoox-locale-passthrough-perl/copyright
/usr/share/man/man3/MooX::Locale::Passthrough.3pm.gz
/usr/share/perl5/MooX/Locale/Passthrough.pm