Списък на файловете в пакета liblwp-protocol-https-perl в buster, архитектура all

/usr/share/doc/liblwp-protocol-https-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblwp-protocol-https-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/liblwp-protocol-https-perl/copyright
/usr/share/man/man3/LWP::Protocol::https.3pm.gz
/usr/share/perl5/LWP/Protocol/https.pm