Списък на файловете в пакета liblogfile-rotate-perl в buster, архитектура all

/usr/share/doc/liblogfile-rotate-perl/Logfile-Rotate.man.html
/usr/share/doc/liblogfile-rotate-perl/README.gz
/usr/share/doc/liblogfile-rotate-perl/TODO
/usr/share/doc/liblogfile-rotate-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblogfile-rotate-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/liblogfile-rotate-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Logfile::Rotate.3pm.gz
/usr/share/perl5/Logfile/Rotate.pm