Списък на файловете в пакета libjxgrabkey-java в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libjxgrabkey-java/CHANGELOG.txt.gz
/usr/share/doc/libjxgrabkey-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjxgrabkey-java/changelog.gz
/usr/share/doc/libjxgrabkey-java/copyright
/usr/share/java/JXGrabKey-0.3.2.jar
/usr/share/java/JXGrabKey.jar
/usr/share/maven-repo/jxgrabkey/jxgrabkey/3.2/jxgrabkey-3.2.jar
/usr/share/maven-repo/jxgrabkey/jxgrabkey/3.2/jxgrabkey-3.2.pom
/usr/share/maven-repo/jxgrabkey/jxgrabkey/debian/jxgrabkey-debian.jar
/usr/share/maven-repo/jxgrabkey/jxgrabkey/debian/jxgrabkey-debian.pom