Списък на файловете в пакета libjsr311-api-java в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libjsr311-api-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjsr311-api-java/copyright
/usr/share/java/jsr311-api-1.1.1.jar
/usr/share/java/jsr311-api.jar
/usr/share/maven-repo/javax/ws/rs/jsr311-api/1.1.1/jsr311-api-1.1.1.jar
/usr/share/maven-repo/javax/ws/rs/jsr311-api/1.1.1/jsr311-api-1.1.1.pom
/usr/share/maven-repo/javax/ws/rs/jsr311-api/debian/jsr311-api-debian.jar
/usr/share/maven-repo/javax/ws/rs/jsr311-api/debian/jsr311-api-debian.pom