Списък на файловете в пакета libjiconfont-java в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libjiconfont-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjiconfont-java/copyright
/usr/share/java/jiconfont-1.0.0.jar
/usr/share/java/jiconfont.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/jiconfont/jiconfont/1.0.0/jiconfont-1.0.0.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/jiconfont/jiconfont/1.0.0/jiconfont-1.0.0.pom
/usr/share/maven-repo/com/github/jiconfont/jiconfont/debian/jiconfont-debian.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/jiconfont/jiconfont/debian/jiconfont-debian.pom