Списък на файловете в пакета libjglobus-gss-java в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libjglobus-gss-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjglobus-gss-java/copyright
/usr/share/java/jglobus-gss-2.1.0.jar
/usr/share/java/jglobus-gss.jar
/usr/share/maven-repo/org/jglobus/gss/2.1.0/gss-2.1.0.jar
/usr/share/maven-repo/org/jglobus/gss/2.1.0/gss-2.1.0.pom
/usr/share/maven-repo/org/jglobus/gss/debian/gss-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/jglobus/gss/debian/gss-debian.pom