Списък на файловете в пакета libdtd-parser-java-doc в buster, архитектура all

/usr/share/doc-base/libdtd-parser-java
/usr/share/doc/libdtd-parser-java-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdtd-parser-java-doc/copyright
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/allclasses-frame.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/allclasses-noframe.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/DTDEventListener.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/DTDHandlerBase.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/DTDParser.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/InputEntity.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/MessageCatalog.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/Resolver.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/XmlChars.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/XmlNames.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/class-use/DTDEventListener.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/class-use/DTDHandlerBase.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/class-use/DTDParser.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/class-use/InputEntity.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/class-use/MessageCatalog.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/class-use/Resolver.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/class-use/XmlChars.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/class-use/XmlNames.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/package-frame.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/package-summary.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/package-tree.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/com/sun/xml/dtdparser/package-use.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/constant-values.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/deprecated-list.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/help-doc.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/index-all.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/index.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/overview-tree.html
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/package-list
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/resources/background.gif
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/resources/tab.gif
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/resources/titlebar.gif
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/resources/titlebar_end.gif
/usr/share/doc/libdtd-parser-java/api/stylesheet.css
/usr/share/maven-repo/com/sun/xml/dtd-parser/dtd-parser/1.2-SNAPSHOT/dtd-parser-1.2-SNAPSHOT-javadoc.jar