Списък на файловете в пакета libdispatch-class-perl в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libdispatch-class-perl/README
/usr/share/doc/libdispatch-class-perl/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/libdispatch-class-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdispatch-class-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libdispatch-class-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Dispatch::Class.3pm.gz
/usr/share/perl5/Dispatch/Class.pm