Списък на файловете в пакета libdebian-dpkgcross-perl в buster, архитектура all

/etc/dpkg-cross/archtable.d/archtable.default
/usr/share/doc/libdebian-dpkgcross-perl/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libdebian-dpkgcross-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdebian-dpkgcross-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libdebian-dpkgcross-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Debian::DpkgCross.3.gz
/usr/share/perl5/Debian/DpkgCross.pm