Списък на файловете в пакета libdbix-class-resultset-recursiveupdate-perl в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libdbix-class-resultset-recursiveupdate-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdbix-class-resultset-recursiveupdate-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libdbix-class-resultset-recursiveupdate-perl/copyright
/usr/share/man/man3/DBIx::Class::ResultSet::RecursiveUpdate.3pm.gz
/usr/share/perl5/DBIx/Class/ResultSet/RecursiveUpdate.pm