Списък на файловете в пакета libcatmandu-mods-perl в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libcatmandu-mods-perl/README
/usr/share/doc/libcatmandu-mods-perl/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/libcatmandu-mods-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcatmandu-mods-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libcatmandu-mods-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Catmandu::Importer::MODS.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Catmandu::MODS.3pm.gz
/usr/share/perl5/Catmandu/Importer/MODS.pm
/usr/share/perl5/Catmandu/MODS.pm