Списък на файловете в пакета libaudio-wav-perl в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libaudio-wav-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libaudio-wav-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libaudio-wav-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Audio::Wav.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Audio::Wav::Read.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Audio::Wav::Write.3pm.gz
/usr/share/perl5/Audio/Wav.pm
/usr/share/perl5/Audio/Wav/Read.pm
/usr/share/perl5/Audio/Wav/Tools.pm
/usr/share/perl5/Audio/Wav/Write.pm
/usr/share/perl5/Audio/Wav/Write/Header.pm