Списък на файловете в пакета libactivemq-activeio-java в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libactivemq-activeio-java/NOTICE
/usr/share/doc/libactivemq-activeio-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libactivemq-activeio-java/copyright
/usr/share/java/activeio-core-3.1.4.jar
/usr/share/java/activeio-core.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/activemq/activeio-core/3.1.4/activeio-core-3.1.4.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/activemq/activeio-core/3.1.4/activeio-core-3.1.4.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/activemq/activeio-core/debian/activeio-core-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/activemq/activeio-core/debian/activeio-core-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/activemq/activeio-parent/3.1.4/activeio-parent-3.1.4.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/activemq/activeio-parent/debian/activeio-parent-debian.pom