Списък на файловете в пакета jigl в buster, архитектура all

/usr/bin/jigl
/usr/bin/rotate
/usr/share/doc/jigl/Themes.gz
/usr/share/doc/jigl/Todo.gz
/usr/share/doc/jigl/UPGRADING
/usr/share/doc/jigl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jigl/changelog.gz
/usr/share/doc/jigl/copyright
/usr/share/doc/jigl/themes/black/black.theme
/usr/share/doc/jigl/themes/black/index_template
/usr/share/doc/jigl/themes/black/info_template
/usr/share/doc/jigl/themes/black/slide_template
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/achtergrond.jpg
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/bg.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/bl.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/br.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/go-back.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/index_template
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/info_template
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/jovotek.theme
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/l-r.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/slide_template
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/t-b.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/tl.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/jovotek/tr.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/bg.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/bl.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/br.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/go-back.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/index_template
/usr/share/doc/jigl/themes/white/info_template
/usr/share/doc/jigl/themes/white/l-r.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/slide_template
/usr/share/doc/jigl/themes/white/t-b.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/tl.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/tr.gif
/usr/share/doc/jigl/themes/white/white.theme
/usr/share/lintian/overrides/jigl
/usr/share/man/man1/jigl.1.gz
/usr/share/man/man1/rotate.1.gz