Списък на файловете в пакета gap-autodoc в buster, архитектура all

/usr/share/doc-base/gap-autodoc
/usr/share/doc/gap-autodoc/README
/usr/share/doc/gap-autodoc/TODO
/usr/share/doc/gap-autodoc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gap-autodoc/changelog.gz
/usr/share/doc/gap-autodoc/copyright
/usr/share/doc/gap-autodoc/doc
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/PackageInfo.g
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/AutoDoc.toc.gz
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/bib.xml
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/bib.xml.bib
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap0.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap0.txt
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap0_mj.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap1.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap1.txt
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap1_mj.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap2.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap2.txt
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap2_mj.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap3.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap3.txt
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap3_mj.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap4.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap4.txt
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chap4_mj.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chapBib.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chapBib.txt
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chapBib_mj.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chapInd.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chapInd.txt
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chapInd_mj.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/chooser.html
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/lefttoc.css
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/manual.css
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/manual.js
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/manual.lab
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/manual.pdf
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/manual.six.gz
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/mathjax
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/nocolorprompt.css
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/ragged.css
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/rainbow.js
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/times.css
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/toggless.css
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/doc/toggless.js
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/AutoDocMainFunction.gd
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/AutoDocMainFunction.gi
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/DocumentationTree.gd
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/DocumentationTree.gi
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/Magic.gd
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/Magic.gi
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/Markdown.gd
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/Markdown.gi
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/Parser.gd
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/Parser.gi
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/ToolFunctions.gd
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/gap/ToolFunctions.gi
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/init.g
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/makedoc.g
/usr/share/gap/pkg/AutoDoc/read.g