Списък на файловете в пакета fonts-monoid-halftight в buster, архитектура all

/usr/share/doc/fonts-monoid-halftight/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fonts-monoid-halftight/copyright
/usr/share/fonts/truetype/monoid/Monoid-Bold-HalfTight.ttf
/usr/share/fonts/truetype/monoid/Monoid-Italic-HalfTight.ttf
/usr/share/fonts/truetype/monoid/Monoid-Regular-HalfTight.ttf
/usr/share/fonts/truetype/monoid/Monoid-Retina-HalfTight.ttf
/usr/share/fonts/truetype/monoid/Monoisome-Regular-HalfTight.ttf