Списък на файловете в пакета fluid-soundfont-gs в buster, архитектура all

/etc/timidity/fluidr3_gs.cfg
/usr/share/doc/fluid-soundfont-gs/README
/usr/share/doc/fluid-soundfont-gs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fluid-soundfont-gs/copyright
/usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GS.sf2