Списък на файловете в пакета expeyes-doc-fr в buster, архитектура all

/usr/share/doc/expeyes-doc-fr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/expeyes-doc-fr/copyright
/usr/share/expeyes/doc/fr-eyes.pdf
/usr/share/expeyes/doc/fr-eyesj-progman.pdf
/usr/share/expeyes/doc/fr-eyesj.pdf