Списък на файловете в пакета endless-sky-high-dpi в buster, архитектура all

/usr/share/doc/endless-sky-high-dpi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/endless-sky-high-dpi/copyright
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/about.txt
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/copyright
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/icon.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/icon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/_menu/compass@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/_menu/forest2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/_menu/g0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/_menu/oberon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/_menu/side panel@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/_menu/title@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/anti-missile 3 die+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/anti-missile 3 die+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/anti-missile 3 die+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/anti-missile 3 die+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/anti-missile 3 die+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/anti-missile 3 die+5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/huge+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/huge+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/large+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/large+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/medium+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/medium+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/small+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/small+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/tiny+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/atomic flare/tiny+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/banisher impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/banisher impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/banisher impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/banisher impact+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/banisher impact+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/blaster impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/blaster impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/blaster impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/blaster impact+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bolide~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bolide~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bolide~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bolide~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bolide~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bolide~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bolide~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bombardment impact~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bombardment impact~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bombardment impact~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bombardment impact~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bombardment impact~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/box-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/box-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/box-2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/box-3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/box-4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/box-5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/box-6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/box-7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bullet impact-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bullet impact-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bullet impact-2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bullet impact-3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bullet impact-4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bullet impact-5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bullet impact-6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/bullet impact-7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/drak bolt impact~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/drak bolt impact~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/drak bolt impact~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/drak bolt impact~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/drak bolt impact~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/drak bolt impact~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/drak bolt impact~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/electron impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/electron impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/electron impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/huge~9@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/large~8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/medium~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/medium~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/medium~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/medium~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/medium~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/medium~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/medium~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/medium~7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/small~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/small~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/small~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/small~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/small~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/small~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/small~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/tiny~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/tiny~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/tiny~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/tiny~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/tiny~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/explosion/tiny~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/finisher sparks~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/finisher sparks~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/finisher sparks~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/finisher sparks~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/fire-lance impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/fire-lance impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/fire-lance impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/fire-lance impact+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam aluminum@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam copper@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam gold@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam iron@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam lead@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam neodymium@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam platinum@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam silicon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam silver@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam titanium@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam tungsten@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/flotsam uranium@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/grab-strike impact~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/grab-strike impact~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/grab-strike impact~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/grab-strike impact~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/grab-strike impact~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/gridfire hit+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/gridfire hit+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/gridfire hit+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/gridfire hit+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/gridfire hit+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/heavy laser impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/heavy laser impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/heavy laser impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/huge+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/huge+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/large+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/large+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/medium+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/medium+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/small+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/small+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/tiny+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion flare/tiny+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion impact~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion impact~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion impact~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion impact~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/ion impact~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/huge+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/huge+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/huge+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/large+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/large+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/large+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/medium+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/medium+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/medium+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/small+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/small+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/small+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/tiny+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/tiny+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/korath flare/tiny+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/large anti missile~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/large anti missile~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/laser impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/laser impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/laser impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/meteor fire~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/meteor fire~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/meteor fire~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/meteor fire~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/meteor fire~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/meteor fire~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/missile death~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/missile death~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/missile death~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/missile death~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/particle impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/particle impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/particle impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/particle impact+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/particle impact+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/particle impact+5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/particle impact+6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/particle impact+7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/piercer impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/piercer impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/piercer impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/piercer impact+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/piercer impact+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma explosion~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma explosion~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma explosion~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma explosion~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma explosion~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma explosion~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma explosion~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma explosion~7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/huge+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/huge+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/huge+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/large+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/large+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/large+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/medium+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/medium+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/medium+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/small+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/small+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/small+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/tiny+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/tiny+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/plasma flare/tiny+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense die+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense die+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense die+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense die+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense die+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense die+5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense fire+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense fire+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense fire+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense hit+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense hit+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/point defense hit+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/proton impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/proton impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/proton impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/proton impact+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/proton impact+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/proton impact+5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/proton impact+6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/proton impact+7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/quarg anti missile+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/quarg anti missile+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/railspark~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/railspark~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/railspark~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/repeater impact~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/repeater impact~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/repeater impact~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/repeater impact~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/repeater impact~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/seeker impact~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/seeker impact~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/seeker impact~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/seeker impact~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/seeker impact~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/seeker impact~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/small anti missile~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/small anti missile~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/smoke~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/smoke~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/smoke~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/smoke~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/smoke~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/smoke~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/smoke~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/smoke~7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/spark~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/spark~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/spark~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/spark~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/spark~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/static+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/static+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/static+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/static+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/static+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/static+5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/static+6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/sunbeam impact+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/sunbeam impact+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/sunbeam impact+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/thrasher impact~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/thrasher impact~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/thrasher impact~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/thrasher impact~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/thrasher impact~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/thrasher impact~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/wanderer anti-missile+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/wanderer anti-missile+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/wanderer anti-missile+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/effect/wanderer anti-missile+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/anti-missile hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/anti-missile@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/banisher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/blaster turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/bombardment turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/disruptor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/dual sunbeam turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/electron turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/grab-strike@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/heavy anti-missile hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/heavy anti-missile@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/heavy laser turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/heliarch attractor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/heliarch repulsor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/laser turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/mod blaster turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/plasma turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/point defense@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/pug anti-missile@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/pug zapper turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/pulse turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/quad blaster turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/repeater turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/slicer turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/sunbeam turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/thrasher turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/wanderer anti-missile@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/hardpoint/warder@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/finisher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/flamethrower@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/gat@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/javelin@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/meteor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/minelayer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/nuke@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/piercer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/rail gun@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/rocket@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/sidewinder@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/thunderhead@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/torpedo@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/tracker@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/icon/typhoon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/badlands9-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach10-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach11-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach12-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach7-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach8-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/beach9-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/bwerner8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon01@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon02@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon03@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon04@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon05@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon10-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/canyon9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city10@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city11@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city12@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city13-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city14-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city15-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city16-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city17-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city18-iridium@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/city9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert10-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert8-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/desert9-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dmottl0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dmottl1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dmottl2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dmottl3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dmottl4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dmottl5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dune0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dune1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dune2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dune3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dune4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dune5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/dune6-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/earthrise@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields10-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields11-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields12-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields13-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fields9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fog0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fog1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fog2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fog3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fog4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fog5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fog6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/fog7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/forest0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/forest1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/forest2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/forest3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/forest4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/forest5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/hills0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/hills1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/hills2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/hills3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/hills4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/hills5-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/hills6-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/hills7-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/industrial0-iridium@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/lava0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/lava1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/lava2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/lava3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/lava4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/lava5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/lava6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/lava7-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/loc0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/loc1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/loc2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mfield0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mfield1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mfield2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mfield3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mfield4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mfield5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain10-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain11-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain12-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain13-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain14-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain15-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain16-striker@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain17-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain18-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain19-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain20-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain21-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain22-spfld@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain23-spfld@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain24-spfld@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain25-spfld@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/mountain9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/myrabella8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/nasa9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea10-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea11-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea12-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea13-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea14-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea15-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea16-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea17-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sea9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/sky9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow10-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow10@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow11-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/snow9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/space0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/space1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/space2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/space3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/space4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/space5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/space6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/space7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/station0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/station1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/station2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/station3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/station4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley10-sfiera@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley11-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley12-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley13-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley14-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley15-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/valley9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water10-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water11-harro@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water1@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water3@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water4@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water6@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water8@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/land/water9@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/aeon cell@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/afterburner@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/android@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/anti-missile hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/anti-missile@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/banisher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/blaster turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/blaster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/blue screwdriver@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/blue sun@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/bombardment cannon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/bombardment turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/breeder@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/bright cloud@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/bullet storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/bullet@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/bunk room@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/cargo scanner@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/catalytic ramscoop@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/command center@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/control transceiver@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/cooling ducts hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/cooling ducts@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/cooling module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/crystal capacitor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/dark storm@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/detainer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/disruptor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/double plasma core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/dual sunbeam turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/dwarf core hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/dwarf core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/electron beam@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/electron turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/emergency ramscoop@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/epoch cell@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/finisher pod@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/finisher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/fire-lance@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/fission hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/fission@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/flamethrower@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/fragmentation grenades@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/fuel cell hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/fuel pod@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/fusion hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/fusion@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/gat@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/grab-strike@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/hai tracker pod@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/hai tracker storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/hai tracker@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested aluminum@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested copper@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested gold@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested iron@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested lead@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested neodymium@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested platinum@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested silicon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested silver@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested titanium@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested tungsten@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/harvested uranium@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/heavy anti-missile hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/heavy anti-missile@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/heavy laser turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/heavy laser@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/heliarch attractor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/heliarch repulsor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge atomic steering hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge atomic steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge atomic thruster hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge atomic thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge battery hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge battery@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge fuel cell@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge ion steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge ion thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge korath steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge korath thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge plasma steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge plasma thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/huge shield@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/hyperdrive@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/inhibitor cannon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/interference plating@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/ion cannon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/ion rain gun@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/ionic afterburner@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/javelin pod@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/javelin storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/javelin@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/jump drive@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/keystone@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/korath mine storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/korath mine@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/korath minelayer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/korath piercer storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large atomic steering hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large atomic steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large atomic thruster hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large atomic thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large battery hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large battery module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large battery@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large biochemical@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large collector module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large fuel cell@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large heat shunt@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large ion steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large ion thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large korath generator@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large korath steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large korath thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large plasma steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large plasma thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large radar jammer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large radiant steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large radiant thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large reactor module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large regenerator hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large regenerator@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large remnant steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large remnant thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large repair module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large shield module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large shield@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large steering module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large systems core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/large thrust module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/laser rifle@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/laser turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/laser@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/license@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/liquid helium@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/liquid nitrogen@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/map@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium atomic steering hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium atomic steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium atomic thruster hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium atomic thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium battery hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium battery@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium fuel cell@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium ion steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium ion thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium korath generator@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium korath steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium korath thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium plasma steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium plasma thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium radiant steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium radiant thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium remnant steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium remnant thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium shield@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/medium systems core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/meteor launcher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/meteor storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/meteor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/millennium cell@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/mod blaster turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/mod blaster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/nerve gas@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/nuke@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/outfit scanner@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/particle cannon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/piercer launcher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/piercer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/plasma cannon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/plasma core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/plasma turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/point defense@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/proton gun@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug akfar steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug akfar thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug anti-missile@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug biodefenses@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug cormet steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug cormet thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug lohmar steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug lohmar thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug seeker@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug zapper turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pug zapper@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pulse cannon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/pulse turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/quad blaster turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/railgun@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/railslug@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/ramscoop@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/reasoning node@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/red screwdriver@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/red sun@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/repeater turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/repeater@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/reverse thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/rocket launcher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/rocket storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/rocket@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/security station@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/sidewinder launcher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/sidewinder storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/sidewinder@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/slicer turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/slicer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small atomic steering hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small atomic steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small atomic thruster hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small atomic thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small battery hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small battery module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small battery@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small biochemical@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small bunk room@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small collector module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small fuel cell@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small heat shunt@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small ion steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small ion thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small korath generator@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small korath steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small korath thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small nucleovoltaic@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small photovoltaic@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small plasma steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small plasma thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small radar jammer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small radiant steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small radiant thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small radiothermal@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small reactor module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small regenerator hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small regenerator@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small remnant steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small remnant thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small repair module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small shield module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small shield@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small steering module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small systems core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small thermionic@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/small thrust module@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/stack core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/sunbeam turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/sunbeam@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/supercapacitor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/thermoelectric cooler@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/thrasher cannon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/thrasher turret@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/thunderhead launcher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/thunderhead storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/thunderhead@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny atomic engines hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny atomic steering hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny atomic steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny atomic thruster hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny atomic thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny battery hai@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny battery@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny fuel cell@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny ion engines@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny ion steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny ion thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny korath steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny korath thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny photovoltaic@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny plasma steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny plasma thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny radiant steering@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny radiant thruster@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/tiny shield@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/torpedo launcher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/torpedo storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/torpedo@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/triple plasma core@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/typhoon launcher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/typhoon storage@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/typhoon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/unknown@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/wanderer anti-missile@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/wanderer heat sink@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/wanderer ramscoop@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/warder@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/water cooling@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/white sun@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/outfit/yellow sun@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/callisto@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/cloud8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert10@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/desert9@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/dust0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/dust1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/dust2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/dust3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/dust4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/dust5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/dust6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/dust7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/earth@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/europa@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/fog0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/forest0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/forest1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/forest2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/forest3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/forest4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/forest5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/forest6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ganymede@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas10@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas11@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas12@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas13@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas14@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas15@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas16@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas17@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/gas9@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ice8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/io@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/jupiter@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/lava0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/lava1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/lava2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/lava3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/lava4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/lava5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/lava6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/lava7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/luna@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/mars@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/mercury@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/miranda@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/neptune@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/oberon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ocean9@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/panels1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/panels2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/panels3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/panels4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/panels5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rhea@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ringworld left@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ringworld right@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/ringworld@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock10@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock11@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock12@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock13@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock14@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock15@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock16@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock17@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock18@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock19@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/rock9@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station1k@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station1kd@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station2k@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station2kd@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station3k@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station3kd@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/station7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/tethys@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/titan@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/uranus@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/venus@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/water0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/water1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/wisp@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/zenith cold@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/planet/zenith hot@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x electron+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x electron+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x electron+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x heavy laser+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x heavy laser+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x laser+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x laser+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x sunbeam+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x sunbeam+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x sunbeam+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/2x sunbeam+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/banisher~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/banisher~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/banisher~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/blaster+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bombardment~8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bullet-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/bullet-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/disruptor+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/disruptor+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/disruptor+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/disruptor+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/disruptor+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/disruptor+5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/drak bolt+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/drak bolt+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/drak bolt+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/drak bolt+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/drak bolt+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/electron+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/electron+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/electron+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/finisher activating-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/finisher activating-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/finisher-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/finisher-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/finisher-2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/finisher-3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~00@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~01@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~02@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~03@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~04@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~05@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~06@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~07@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~08@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~09@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/grab-strike~10@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/heavy laser+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/heavy laser+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/inhibitor+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/inhibitor+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/inhibitor+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/inhibitor+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/inhibitor+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/ion bolt~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/ion bolt~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/ion bolt~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/ion bolt~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/javelin@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/korath mine-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/korath mine-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/korath minelayer-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/korath minelayer-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/laser+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/laser+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/lightning+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/lightning+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/lightning+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/lightning+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/lightning+4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/lightning+5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/lightning+6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/meteor-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/meteor-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/missile-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/missile-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/mod blaster+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/particle beam+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/piercer-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/piercer-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/piercer-2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/pulse~@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/rail slug@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/repeater+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/repeater+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/repeater+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/repeater+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/rocket-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/rocket-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/seeker~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/seeker~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/seeker~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/seeker~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/seeker~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/seeker~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/seeker~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/seeker~7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/sidewinder-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/sidewinder-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/slicer+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/slicer+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/sunbeam+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/sunbeam+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/sunbeam+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/sunbeam+3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~6@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~7@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thrasher~9@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thunderhead fragment-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thunderhead fragment-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thunderhead-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/thunderhead-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/tinyflare+0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/tinyflare+1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/tinyflare+2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/torpedo~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/torpedo~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/torpedo~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/torpedo~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/tracker-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/tracker-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/tracker-2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/tracker-3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/typhoon~0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/typhoon~1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/typhoon~2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/projectile/typhoon~3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/army0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/engine2@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/engine@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/eso0@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/geoscan@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/lobby@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/loc5@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/loc7@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/scene/tempest@2x.jpg
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/aerie@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/albatross@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/arach courier@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/arach freighter@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/arach hulk@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/arach spindle@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/arach transport@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/archon-0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/archon-1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/argosy@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/arrow@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/autumn leaf@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/bactrian@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/barb@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/barbp@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/bastion@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/behemoth@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/berserker@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/blackbird@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/bounder@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/boxwing@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/bulk freighter@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/carrier@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/chaser@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/clipper@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/combat drone@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/corvette@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/cruiser@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/dagger@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/deep river 0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/deep river 1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/deep river 2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/deep river 3@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/deep river 4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/deep river@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/derecho@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/dreadnought@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/earth shaper@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/falcon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/far lek 14@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/far osk 27@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/finch@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/firebird@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/flivver@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/flycatcher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/freighter@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/frigate@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/fury@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/gascraft@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/gunboat@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hai aphid@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hai flea@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hai lightning bug@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hai pond strider@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hai shield beetle@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hai solifuge@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hai violin spider@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hai water bug@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hauler i@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hauler ii@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hauler iii@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hawk@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/headhunter@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/heavy shuttle@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/heliarch interdictor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/heliarch neutralizer@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/heliarch punisher@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/hurricane@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/kar ik vot 349@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/kestrel@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/kimek briar@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/kimek spire@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/kimek thistle@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/kimek thorn@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/lance@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/leviathan@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/manta@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/marrowe@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/marrows@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/marroww@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mboundere@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mbounders@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mbounderw@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/met par tek 53@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mfalcone@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mfalcons@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mfalconw@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mfirebirde@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mfirebirds@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mfirebirdw@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mfury@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mleviathane@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mleviathans@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mleviathanw@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mmantae@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mmantas@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mmantaw@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/model 128@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/model 16@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/model 256@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/model 32@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/model 512@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/model 64@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/model 8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/modified argosy@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mquicksilvere@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mquicksilvers@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mquicksilverw@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mravene@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mravens@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mravenw@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/msplintere@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/msplinters@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/msplinterw@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/mule@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/nest@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/osprey@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/pointedstick_vanguard@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/protector@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/pug arfecta@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/pug enfolta@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/pug maboro@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/pug zibruka@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/quicksilver@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/raider@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/rainmaker@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/raven@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/roost@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/saryd runabout@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/saryd sojourner@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/saryd traveler@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/saryd visitor@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/science drone@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/scout@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/shuttle=0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/shuttle=1@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/shuttle=2@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/skein@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/skylark@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/sparrow@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/splinter@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/star barge@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/star queen@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/starling@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/strong wind@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/summer leaf@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/surveillance drone@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/tek far 109@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/tek far 71 lek@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/tek far 78 osk@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/tempest@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/vanguard@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/wardragon@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/wasp@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/world-ship a@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/world-ship b@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ship/world-ship c@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/a0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/a5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/b5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/f0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/f5-old@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/f5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/g0-old@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/g0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/g5-old@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/g5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/giant@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/k0-old@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/k0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/k5-old@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/k5@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/m0@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/m4@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/star/m8@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/ammo selected@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/ammo unselected@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/boarding dialog@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/bottom edge@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/checked+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/collapsed@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/description panel@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/dialog bottom@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/dialog cancel@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/dialog middle@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/dialog top@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/expanded@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/fast forward@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/five info buttons@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/hail panel@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/icon selected@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/icon unselected@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/info panel@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/keys panel@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/left edge@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/map key@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/map planet@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/map system@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/map trade@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/mission key@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/mission@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/navigation@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/orbits@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/outfitter key@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/outfitter selected+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/outfitter unselected+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/planet dialog button@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/planet dialog@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/player tab@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/radar@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/right edge@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/sales key@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/selected system@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/settings panel@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/ship tab@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/shipyard selected+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/shipyard unselected+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/status@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/target@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/three info buttons@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/thumb box@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/unchecked+@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/wide button@2x.png
/usr/share/games/endless-sky/plugins/endless-sky-high-dpi/images/ui/zoom@2x.png