Списък на файловете в пакета electronics-tasks в buster, архитектура all

/usr/share/doc/electronics-tasks/README
/usr/share/doc/electronics-tasks/changelog.gz
/usr/share/doc/electronics-tasks/copyright
/usr/share/tasksel/descs/debian-electronics-tasks.desc