Списък на файловете в пакета djvulibre-plugin в buster, архитектура all

/usr/share/doc/djvulibre-plugin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/djvulibre-plugin/changelog.gz
/usr/share/doc/djvulibre-plugin/copyright