Списък на файловете в пакета daemontools-run в buster, архитектура all

/lib/systemd/system/daemontools.service
/usr/sbin/update-service
/usr/share/daemontools-run/inittab
/usr/share/doc/daemontools-run/README.Debian
/usr/share/doc/daemontools-run/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/daemontools-run/changelog.gz
/usr/share/doc/daemontools-run/copyright
/usr/share/man/man8/update-service.8.gz