Списък на файловете в пакета chake в buster, архитектура all

/usr/bin/chake
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/backend.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/backend/local.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/backend/ssh.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/bootstrap/00_set_hostname.sh
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/bootstrap/01_debian.sh
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/bootstrap/99_unsupported.sh
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/node.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/readline.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/tmpdir.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/chake/version.rb
/usr/share/doc/chake/README.md.gz
/usr/share/doc/chake/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/chake/changelog.gz
/usr/share/doc/chake/copyright
/usr/share/doc/chake/examples/test/Rakefile
/usr/share/doc/chake/examples/test/config.rb
/usr/share/doc/chake/examples/test/cookbooks/example/files/host-homer/test.asc
/usr/share/doc/chake/examples/test/cookbooks/example/recipes/default.rb
/usr/share/man/man1/chake.1.gz
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/chake-0.17.1.gemspec