Списък на файловете в пакета boxer в buster, архитектура all

/usr/bin/boxer
/usr/share/doc/boxer/CREDITS
/usr/share/doc/boxer/README
/usr/share/doc/boxer/TODO
/usr/share/doc/boxer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/boxer/changelog.gz
/usr/share/doc/boxer/copyright
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/apt/auto/all.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/apt/auto/core.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/apt/auto/functions.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/apt/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/apt/popcon.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/apt/tools/changes.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/apt/tools/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/auto.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/backup/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/backup/remote.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/disk/lvm.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/etc/functions.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/etc/track.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/harden/account/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/harden/account/strong.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/harden/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/harden/trustweb.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Admin/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/compression.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/editor/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/editor/vim.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/filemanager.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/mail/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/mail/list/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/mail/list/tools.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/mail/mutt.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/mail/tools.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/media/audio/alsa.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/media/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/mobile/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/mobile/sync.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/mouse.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/multiplexer/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Console/tools.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/chat/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/chat/pidgin/crypto.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/chat/pidgin/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/bidi.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/harden.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/icedove/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/icedove/harden.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/locale/ALL.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/locale/AMERICAS.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/locale/ASIA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/locale/EU.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/locale/EUROPE.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/email/locale/INDIA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/harden.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/locale/EU.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/media/audio/alsa.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/media/audio/pulseaudio.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/media/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/mobile/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/mobile/sync.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/locale/AFRICA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/locale/ALL.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/locale/AMERICAS.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/locale/ASIA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/locale/EU.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/locale/EUROPE.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/locale/INDIA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/locale/ZA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/presentation.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/spreadsheet.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/office/word-processor.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/scheduling/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/screensaver/unicode.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/tools/harden.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/tools/pgp/gtk.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/tools/pgp/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/harden.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/iceweasel/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/iceweasel/harden.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/java.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/locale/AFRICA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/locale/ALL.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/locale/AMERICAS.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/locale/ASIA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/locale/EU.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/locale/EUROPE.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Desktop/web/locale/INDIA.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Framework/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Framework/crypto/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Framework/crypto/gnupg/pinentry/gtk/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Framework/media/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Framework/media/wildmidi/limit.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Framework/pkg/apt/cli/aptitude.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Framework/pkg/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Framework/web/webkit/webkit1/gtk/avoid.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/gl/hardware/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/gl/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/gl/software/avoid.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/harden.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/laptop/acer/aao725.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/laptop/apple/macbook2-1.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/laptop/apple/macbook5-1.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/laptop/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/laptop/lenovo/edge145.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/amd/athlon/64.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/amd/athlon/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/amd/c60.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/amd/e1-2500.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/asus/a7n8x.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/intel/atom/32bit.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/intel/baytrail-m.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/intel/core2duo.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/intel/pentium3.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/via/nehemiah.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/motherboard/via/samuel2.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/net/bluetooth.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/net/pac/avoid.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/nic/broadcom/sta.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/nic/realtek/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/power.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Hardware/tools/harden.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Language/java/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Language/java/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Language/java/openjdk6/avoid.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Language/java/openjdk6/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Language/java/openjdk7/avoid.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Language/java/openjdk7/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/antivirus.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/dhcp/client.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/dhcp/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/dns/authoritative.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/dns/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/git.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/ids.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/log/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/log/remote.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/antispam.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/base.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/imap.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/list.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/mda.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/mta/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/mta/postfix.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/sasl.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/mail/sieve.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/ssh.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/apache/gnutls.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/apache/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/apache/uwsgi.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/mail/cider.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/uwsgi/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/uwsgi/psgi.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/uwsgi/python.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Service/web/wiki/moinmoin.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/Task/harden/desktop.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/cli/compression/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/cli/compression/uncommon.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/cli/gpm.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/cli/less.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/cli/mc.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/cli/ssh-server.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/cli/web.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/acpi/full.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/acpi/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/bluetooth.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/crypto.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/firmware.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/mac/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/mac/laptop.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/power.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/x86/amd64.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/x86/i486.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/hw/x86/i686.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/x11/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/x11/lightdm/gtk.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/classes/x11/lightdm/init.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/nodes/lxp5.yml
/usr/share/doc/boxer/examples/nodes/parl-greens.yml
/usr/share/man/man1/boxer.1p.gz
/usr/share/man/man3/Boxer.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::CLI.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::CLI::Command.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::CLI::Command::About.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::CLI::Command::Aliases.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::CLI::Command::Bootstrap.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::CLI::Command::Commands.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::CLI::Command::Compose.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::File::WithSkeleton.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::Part.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::Part::Reclass.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::Role::Interact.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::Task.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::Task::Bootstrap.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::Task::Classify.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::Task::Serialize.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::Types.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::World.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::World::Flat.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Boxer::World::Reclass.3pm.gz
/usr/share/perl5/Boxer.pm
/usr/share/perl5/Boxer/CLI.pm
/usr/share/perl5/Boxer/CLI/Command.pm
/usr/share/perl5/Boxer/CLI/Command/About.pm
/usr/share/perl5/Boxer/CLI/Command/Aliases.pm
/usr/share/perl5/Boxer/CLI/Command/Bootstrap.pm
/usr/share/perl5/Boxer/CLI/Command/Commands.pm
/usr/share/perl5/Boxer/CLI/Command/Compose.pm
/usr/share/perl5/Boxer/File/WithSkeleton.pm
/usr/share/perl5/Boxer/Part.pm
/usr/share/perl5/Boxer/Part/Reclass.pm
/usr/share/perl5/Boxer/Role/Interact.pm
/usr/share/perl5/Boxer/Task.pm
/usr/share/perl5/Boxer/Task/Bootstrap.pm
/usr/share/perl5/Boxer/Task/Classify.pm
/usr/share/perl5/Boxer/Task/Serialize.pm
/usr/share/perl5/Boxer/Types.pm
/usr/share/perl5/Boxer/World.pm
/usr/share/perl5/Boxer/World/Flat.pm
/usr/share/perl5/Boxer/World/Reclass.pm
/usr/share/perl5/auto/share/dist/Boxer/skel/preseed.cfg.in
/usr/share/perl5/auto/share/dist/Boxer/skel/script.sh.in