Списък на файловете в пакета aufs-dev в buster, архитектура all

/usr/include/linux/aufs_type.h
/usr/share/doc/aufs-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aufs-dev/copyright