Списък на файловете в пакета apt-transport-https в buster, архитектура all

/usr/share/doc/apt-transport-https/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/apt-transport-https/changelog.gz
/usr/share/doc/apt-transport-https/copyright