Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-magnet в buster-backports, архитектура s390x

/usr/share/doc/lighttpd-mod-magnet