Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-vhostdb-dbi в buster-backports, архитектура mips64el

/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_dbi.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-vhostdb-dbi