Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-vhostdb-pgsql в buster-backports, архитектура mips

/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_pgsql.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-vhostdb-pgsql