Списък на файловете в пакета lighttpd-modules-mysql в buster-backports, архитектура i386

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_mysql.so
/usr/lib/lighttpd/mod_mysql_vhost.so
/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_mysql.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-mysql