Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-maxminddb в buster-backports, архитектура armel

/usr/lib/lighttpd/mod_maxminddb.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-maxminddb