Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-trigger-b4-dl в buster-backports, архитектура arm64

/etc/lighttpd/conf-available/10-trigger-b4-dl.conf
/usr/lib/lighttpd/mod_trigger_b4_dl.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-trigger-b4-dl