Списък на файловете в пакета lighttpd-modules-dbi в bullseye, архитектура s390x

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_dbi.so
/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_dbi.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-dbi