Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-authn-sasl в bullseye, архитектура s390x

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_sasl.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-sasl