Списък на файловете в пакета wxmaxima в bullseye, архитектура ppc64el

/usr/bin/wxmaxima
/usr/share/applications/io.github.wxmaxima_developers.wxMaxima.desktop
/usr/share/bash-completion/completions/wxmaxima
/usr/share/doc-base/wxmaxima
/usr/share/doc/wxmaxima/Autocomplete1.jpg
/usr/share/doc/wxmaxima/Autocomplete2.jpg
/usr/share/doc/wxmaxima/BatchImage.jpg
/usr/share/doc/wxmaxima/BatchImage.png
/usr/share/doc/wxmaxima/InputCell.jpg
/usr/share/doc/wxmaxima/Matrix table example.png
/usr/share/doc/wxmaxima/MatrixTableExample.png
/usr/share/doc/wxmaxima/Second table example.png
/usr/share/doc/wxmaxima/SecondTableExample.png
/usr/share/doc/wxmaxima/SidePanes.png
/usr/share/doc/wxmaxima/cell-example.png
/usr/share/doc/wxmaxima/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wxmaxima/changelog.gz
/usr/share/doc/wxmaxima/copyright
/usr/share/doc/wxmaxima/ezUnits.jpg
/usr/share/doc/wxmaxima/ezUnits.png
/usr/share/doc/wxmaxima/maxima_screenshot.png
/usr/share/doc/wxmaxima/sbclMemory.png
/usr/share/doc/wxmaxima/wxMaximaLogo.jpg
/usr/share/doc/wxmaxima/wxMaximaLogo.png
/usr/share/doc/wxmaxima/wxMaximaWindow.png
/usr/share/doc/wxmaxima/wxMaxima_configuration_001.jpg
/usr/share/doc/wxmaxima/wxMaxima_configuration_001.png
/usr/share/doc/wxmaxima/wxMaxima_configuration_002.jpg
/usr/share/doc/wxmaxima/wxMaxima_configuration_002.png
/usr/share/doc/wxmaxima/wxmaxima.hhp
/usr/share/doc/wxmaxima/wxmaxima.html
/usr/share/doc/wxmaxima/wxmaxima_tr.hhp
/usr/share/doc/wxmaxima/wxmaxima_tr.html
/usr/share/doc/wxmaxima/wxmaxima_tr.pdf.gz
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/kab/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/wxMaxima.mo
/usr/share/man/man1/wxmaxima.1.gz
/usr/share/metainfo/io.github.wxmaxima_developers.wxMaxima.appdata.xml
/usr/share/mime/packages/x-wxmathml.xml
/usr/share/mime/packages/x-wxmaxima-batch.xml
/usr/share/pixmaps/io.github.wxmaxima_developers.wxMaxima.png
/usr/share/pixmaps/io.github.wxmaxima_developers.wxMaxima.svg
/usr/share/pixmaps/text-x-wxmathml.svg
/usr/share/pixmaps/text-x-wxmaxima-batch.svg
/usr/share/pixmaps/wxmaxima-16.xpm
/usr/share/pixmaps/wxmaxima-32.xpm
/usr/share/wxMaxima/README
/usr/share/wxMaxima/README.md
/usr/share/wxMaxima/a.png
/usr/share/wxMaxima/all-celltypes.wxmx
/usr/share/wxMaxima/b.png
/usr/share/wxMaxima/c.png
/usr/share/wxMaxima/d.png
/usr/share/wxMaxima/foreign-characters.wxmx
/usr/share/wxMaxima/io.github.wxmaxima_developers.wxMaxima.png
/usr/share/wxMaxima/io.github.wxmaxima_developers.wxMaxima.svg
/usr/share/wxMaxima/misc-problematic-things.wxmx
/usr/share/wxMaxima/other-features.wxmx
/usr/share/wxMaxima/testbench_all_celltypes.wxmx
/usr/share/wxMaxima/testbench_automatic.wxmx
/usr/share/wxMaxima/testbench_simple.wxmx
/usr/share/wxMaxima/textcells.wxmx