Списък на файловете в пакета wmfrog в bullseye, архитектура ppc64el

/usr/bin/wmfrog
/usr/share/doc/wmfrog/HINTS
/usr/share/doc/wmfrog/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmfrog/changelog.gz
/usr/share/doc/wmfrog/copyright
/usr/share/man/man1/wmfrog.1.gz
/usr/share/wmfrog/weather.pl