Списък на файловете в пакета python3-venv в bullseye, архитектура ppc64el

/usr/bin/pyvenv
/usr/share/doc/python3-venv
/usr/share/man/man1/pyvenv.1.gz