Списък на файловете в пакета gobjc-9-arm-linux-gnueabihf в bullseye, архитектура ppc64el

/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/9/cc1obj
/usr/share/doc/gcc-9-arm-linux-gnueabihf-base/ObjC/README.gz
/usr/share/doc/gcc-9-arm-linux-gnueabihf-base/ObjC/THREADS.gz
/usr/share/doc/gcc-9-arm-linux-gnueabihf-base/ObjC/changelog.libobjc.gz
/usr/share/doc/gobjc-9-arm-linux-gnueabihf
/usr/share/lintian/overrides/gobjc-9-arm-linux-gnueabihf