Списък на файловете в пакета selinux-utils в bullseye, архитектура mipsel

/usr/sbin/avcstat
/usr/sbin/compute_av
/usr/sbin/compute_create
/usr/sbin/compute_member
/usr/sbin/compute_relabel
/usr/sbin/compute_user
/usr/sbin/getconlist
/usr/sbin/getdefaultcon
/usr/sbin/getenforce
/usr/sbin/getfilecon
/usr/sbin/getpidcon
/usr/sbin/getsebool
/usr/sbin/getseuser
/usr/sbin/matchpathcon
/usr/sbin/policyvers
/usr/sbin/sefcontext_compile
/usr/sbin/selabel_digest
/usr/sbin/selabel_get_digests_all_partial_matches
/usr/sbin/selabel_lookup
/usr/sbin/selabel_lookup_best_match
/usr/sbin/selabel_partial_match
/usr/sbin/selinux_check_access
/usr/sbin/selinux_check_securetty_context
/usr/sbin/selinuxenabled
/usr/sbin/selinuxexeccon
/usr/sbin/setenforce
/usr/sbin/setfilecon
/usr/sbin/togglesebool
/usr/sbin/validatetrans
/usr/share/doc/selinux-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/selinux-utils/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/selinux-utils/copyright
/usr/share/man/man5/customizable_types.5.gz
/usr/share/man/man5/default_contexts.5.gz
/usr/share/man/man5/default_type.5.gz
/usr/share/man/man5/failsafe_context.5.gz
/usr/share/man/man5/file_contexts.5.gz
/usr/share/man/man5/file_contexts.homedirs.5.gz
/usr/share/man/man5/file_contexts.local.5.gz
/usr/share/man/man5/file_contexts.subs.5.gz
/usr/share/man/man5/file_contexts.subs_dist.5.gz
/usr/share/man/man5/media.5.gz
/usr/share/man/man5/removable_context.5.gz
/usr/share/man/man5/secolor.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/securetty_types.5.gz
/usr/share/man/man5/selabel_db.5.gz
/usr/share/man/man5/selabel_file.5.gz
/usr/share/man/man5/selabel_media.5.gz
/usr/share/man/man5/selabel_x.5.gz
/usr/share/man/man5/sepgsql_contexts.5.gz
/usr/share/man/man5/service_seusers.5.gz
/usr/share/man/man5/seusers.5.gz
/usr/share/man/man5/user_contexts.5.gz
/usr/share/man/man5/virtual_domain_context.5.gz
/usr/share/man/man5/virtual_image_context.5.gz
/usr/share/man/man5/x_contexts.5.gz
/usr/share/man/man8/avcstat.8.gz
/usr/share/man/man8/booleans.8.gz
/usr/share/man/man8/getenforce.8.gz
/usr/share/man/man8/getsebool.8.gz
/usr/share/man/man8/matchpathcon.8.gz
/usr/share/man/man8/sefcontext_compile.8.gz
/usr/share/man/man8/selinux.8.gz
/usr/share/man/man8/selinuxenabled.8.gz
/usr/share/man/man8/selinuxexeccon.8.gz
/usr/share/man/man8/setenforce.8.gz
/usr/share/man/man8/togglesebool.8.gz
/usr/share/man/ru/man5/customizable_types.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/default_contexts.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/default_type.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/failsafe_context.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/file_contexts.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/file_contexts.homedirs.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/file_contexts.local.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/file_contexts.subs.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/file_contexts.subs_dist.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/media.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/removable_context.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/secolor.conf.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/securetty_types.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/selabel_db.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/selabel_file.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/selabel_media.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/selabel_x.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/sepgsql_contexts.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/service_seusers.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/seusers.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/user_contexts.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/virtual_domain_context.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/virtual_image_context.5.gz
/usr/share/man/ru/man5/x_contexts.5.gz
/usr/share/man/ru/man8/avcstat.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/booleans.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/getenforce.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/getsebool.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/matchpathcon.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/sefcontext_compile.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/selinux.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/selinuxenabled.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/selinuxexeccon.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/setenforce.8.gz
/usr/share/man/ru/man8/togglesebool.8.gz