Списък на файловете в пакета netconfd-module-ietf-system в bullseye, архитектура mipsel

/usr/lib/mipsel-linux-gnu/yuma/libietf-system.so
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/yuma/libietf-system.so.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/yuma/libietf-system.so.0.0.0
/usr/share/doc/netconfd-module-ietf-system