Списък на файловете в пакета lighttpd-modules-lua в bullseye, архитектура mipsel

/etc/lighttpd/conf-available/10-cml.conf
/etc/lighttpd/conf-available/10-magnet.conf
/usr/lib/lighttpd/mod_cml.so
/usr/lib/lighttpd/mod_magnet.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-lua