Списък на файловете в пакета cabal-install в bullseye, архитектура mips64el

/usr/bin/cabal
/usr/share/bash-completion/completions/cabal
/usr/share/doc/cabal-install/buildinfo_mips64el.gz
/usr/share/doc/cabal-install/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cabal-install/changelog.Debian.mips64el.gz
/usr/share/doc/cabal-install/changelog.gz
/usr/share/doc/cabal-install/copyright
/usr/share/lintian/overrides/cabal-install
/usr/share/man/man1/cabal.1.gz