Списък на файловете в пакета r-cran-deoptim в bullseye, архитектура i386

/usr/lib/R/site-library/DEoptim/CITATION
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/INDEX
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/data.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/demo.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/Meta/vignette.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/NEWS
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/R/DEoptim
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/R/DEoptim.rdb
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/R/DEoptim.rdx
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/data/SMI.rda
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/data/xrrData.rda
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/demo/DEoptim.R
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/demo/benchmarks.R
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/doc/DEoptim.R
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/doc/DEoptim.Rnw
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/doc/DEoptim.pdf
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/doc/DEoptimPortfolioOptimization.Rnw
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/doc/DEoptimPortfolioOptimization.pdf
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/help/DEoptim.rdb
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/help/DEoptim.rdx
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/DEoptim/libs/DEoptim.so
/usr/share/doc/r-cran-deoptim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-deoptim/copyright