Списък на файловете в пакета libglobus-common0 в bullseye, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libglobus_common.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libglobus_common.so.0.18.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libglobus_memory_debug.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libglobus_memory_debug.so.0.18.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libglobus_thread_pthread.so
/usr/share/doc/libglobus-common0/README
/usr/share/doc/libglobus-common0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglobus-common0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libglobus-common0
/usr/share/perl5/Globus/Core/Config.pm
/usr/share/perl5/Globus/Core/Paths.pm