Списък на файловете в пакета fp-utils-3.0.4 в bullseye, архитектура i386

/usr/bin/bin2obj-3.0.4
/usr/bin/chmcmd-3.0.4
/usr/bin/chmls-3.0.4
/usr/bin/data2inc-3.0.4
/usr/bin/delp-3.0.4
/usr/bin/fd2pascal-3.0.4
/usr/bin/fpcjres-3.0.4
/usr/bin/fpclasschart-3.0.4
/usr/bin/fpcmake-3.0.4
/usr/bin/fpcsubst-3.0.4
/usr/bin/fpdoc-3.0.4
/usr/bin/fppkg-3.0.4
/usr/bin/fprcp-3.0.4
/usr/bin/grab_vcsa-3.0.4
/usr/bin/h2pas-3.0.4
/usr/bin/h2paspp-3.0.4
/usr/bin/ifpc-3.0.4
/usr/bin/makeskel-3.0.4
/usr/bin/pas2fpm-3.0.4
/usr/bin/pas2jni-3.0.4
/usr/bin/pas2ut-3.0.4
/usr/bin/plex-3.0.4
/usr/bin/postw32-3.0.4
/usr/bin/ppdep-3.0.4
/usr/bin/ppudump-3.0.4
/usr/bin/ppufiles-3.0.4
/usr/bin/ppumove-3.0.4
/usr/bin/ptop-3.0.4
/usr/bin/pyacc-3.0.4
/usr/bin/relpath-3.0.4
/usr/bin/rmcvsdir-3.0.4
/usr/bin/rstconv-3.0.4
/usr/bin/unitdiff-3.0.4
/usr/lib/i386-linux-gnu/fpc/3.0.4/fpmkinst/i386-linux/utils-lexyacc.fpm
/usr/lib/i386-linux-gnu/fpc/3.0.4/lexyacc/yylex.cod
/usr/lib/i386-linux-gnu/fpc/3.0.4/lexyacc/yyparse.cod
/usr/lib/i386-linux-gnu/fpc/3.0.4/units/i386-linux/utils-lexyacc/lexlib.o
/usr/lib/i386-linux-gnu/fpc/3.0.4/units/i386-linux/utils-lexyacc/lexlib.ppu
/usr/lib/i386-linux-gnu/fpc/3.0.4/units/i386-linux/utils-lexyacc/yacclib.o
/usr/lib/i386-linux-gnu/fpc/3.0.4/units/i386-linux/utils-lexyacc/yacclib.ppu
/usr/share/doc/fp-utils-3.0.4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fp-utils-3.0.4/copyright
/usr/share/lintian/overrides/fp-utils-3.0.4
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/dglobals-3.0.4.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/fpdoc-3.0.4.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/fpdocmk-3.0.4.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/makeskel-3.0.4.mo
/usr/share/man/man1/bin2obj-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/chmcmd-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/chmls-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/data2inc-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/delp-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fd2pascal-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fpcjres-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fpclasschart-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fpcmake-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fpcsubst-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fpdoc-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fppkg-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fprcp-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/grab_vcsa-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/h2pas-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/h2paspp-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/ifpc-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/makeskel-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/pas2fpm-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/pas2jni-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/pas2ut-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/plex-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/postw32-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/ppdep-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/ppudump-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/ppufiles-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/ppumove-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/ptop-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/pyacc-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/relpath-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/rmcvsdir-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/rstconv-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man1/unitdiff-3.0.4.1.gz
/usr/share/man/man5/fpcmake-3.0.4.5.gz
/usr/share/man/man5/ptop-3.0.4.cfg.5.gz
/usr/share/texmf/tex/latex/fpc-3.0.4/fakehtml.sty
/usr/share/texmf/tex/latex/fpc-3.0.4/fpc.sty