Списък на файловете в пакета clang-9-examples в bullseye, архитектура i386

/usr/share/doc/clang-9-examples/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/clang-9-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clang-9-examples/copyright
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/AnnotateFunctions/AnnotateFunctions.cpp
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/AnnotateFunctions/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/PrintFunctionNames/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/PrintFunctionNames/PrintFunctionNames.cpp.gz
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/PrintFunctionNames/PrintFunctionNames.exports
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/PrintFunctionNames/README.txt
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/clang-interpreter/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/clang-interpreter/README.txt
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/clang-interpreter/Test.cxx
/usr/share/doc/clang-9-examples/examples/clang-interpreter/main.cpp.gz