Списък на файловете в пакета alsaplayer-jack в bullseye, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/alsaplayer/output/libjack_out.so
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/copyright