Списък на файловете в пакета pseudo в bullseye, архитектура armhf

/usr/bin/fakeroot-pseudo
/usr/bin/pseudo
/usr/bin/pseudodb
/usr/bin/pseudolog
/usr/share/doc/pseudo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pseudo/changelog.gz
/usr/share/doc/pseudo/copyright
/usr/share/man/man1/fakeroot-pseudo.1.gz
/usr/share/man/man1/pseudo.1.gz
/usr/share/man/man1/pseudolog.1.gz