Списък на файловете в пакета librust-fallible-iterator-dev в bullseye, архитектура armhf

/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/.cargo-checksum.json
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/.cargo_vcs_info.json
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/.circleci/config.yml
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/.gitignore
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/Cargo.toml
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/LICENSE-APACHE
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/LICENSE-MIT
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/README.md
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/src/lib.rs
/usr/share/cargo/registry/fallible-iterator-0.1.6/src/test.rs
/usr/share/doc/librust-fallible-iterator-dev/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/librust-fallible-iterator-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librust-fallible-iterator-dev/copyright